TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Kasulik info

Erinevad toetused

Intervjuud

Nõuanded

   Kas eesmärgid ja mõõdikud tõesti töölisi ei huvita?
   Eesti toiduainetööstused on töötleva tööstuse suunanäitajaks
   „Koosolek“ ja „arenguvestlus“ - tänapäevase juhtimispraktika sõimusõnad
   1-minuti õppetund: Kust leida 10 000 €?
   Palun konsultatsioonipakkumist!
   1-minuti õppetund: too juurde
   Esmatasandi juhtide kvaliteet on võtmeküsimus
   1-minuti õppetund: Mida on tootmisettevõttel õppida Vormel-1-st?
   1 minuti õppetund: Me ei tohi seda klienti kaotada
   1 minuti õppetund: Viska minema see pastakas...
   Operatiivne või strateegiline plaan
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – III osa
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – II osa
   Kas ruumipuudus tootmises on põhjus või tagajärg?
   Kas esimene „lean-vasikas“ peab ikka aia taha minema?
   Möödalaskmistest Lean põhimõtete ja tehnikate rakendamisel
   Partiitootmine vs ühe toote voog (one piece flow)
   Kiire tootevahetus SMED tehnikaga
   Lean-tehnikate rakendamise tase tootmisettevõtetes
   Juurpõhjuste analüüsi tööriistad ja 8D raport
   LEAN Manufacturing erinevate variatsioonidega
   Tark ei torma põhimõte tootmisettevõttes
   ISO 9001:2015 toob uuendusi – I osa
   ISO 9001 – kas ainult sertifikaadi pärast?
   Dokumendihalduse lahenduste uuring

Korduma kippuvad küsimused

Kasulikud tööriistad

Kasulikku lugemist

Standarditest

Artiklid

Enne 2002. a ilmunud artiklidFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Enesehindamise tehnikad


Eelnevalt andsime ülevaate enesehindamise olemusest ja seostest kvaliteediauhindadega. Enesehindamiseks sobiliku meetodi valik sõltub hindamise eesmärgist, kuid kindlasti peab arvestama ka organisatsiooni käsutuses olevaid ressursse.

Sobivaima enesehindamise tehnika väljavalimisel saab lähtuda ettevõtte olemasolevatest võimalustest. Sellest, kui palju aega kulub enesehindamise läbiviimisele ja milline on projekti tähtaeg, millised on hindajate kogemused, kui suur on enesehindamise meeskond ja milline on selle koosseis. Teisest küljest tuleb kokku leppida, kas enesehindamise tulemusena peaks valmima põhjalik ettevõtte tugevusi ja parendusvaldkondi kirjeldav raport või vajab ettevõte esmajärjekorras kiiret hinnangut ettevõtte (teatud valdkondade) taseme kohta koos mõnede parendusideedega. Ressursside kättesaadavust ja enesehindamise põhjalikkust omavahel kombineerides asetuvad tuntumad (Euroopa Kvaliteedi Sihtasutuse e EFQM-i poolt välja töötatud) enesehindamise tehnikad järgmiselt:

Enesehindamistehnikad

Enesehindamise tehnikate "hierarhia" on sarnane ka siis kui skeemi telgedele asetada ühelt poolt organisatsiooni valmisolek enesehindamiseks (juhtide pühendumus) ja tema kogemused ning teiselt poolt soov panustada ettevõtmisse (enesehindamise ajakulu, põhjalikum koolitus jne).

Kui ettevõtte eesmärk on terviklik ja põhjalik enesehindamine, siis võiks kasutada keerukaimaid meetodeid. Juhul kui tahetakse vähese ressursi- ja ajakuluga hinnata organisatsiooni üldist taset ja leida selle pinnalt mõned prioriteetsed ideed ettevõtte arendamiseks, siis sobivad lihtsamad enesehindamise võimalused nagu küsimustik ja maatriks. Enesehindamistehnika valikul tuleb aga silmas pidada, et igal meetodid on oma eelised ja puudused.Küsimustiku meetod


Esimesena alustame kõige lihtsamast ja igale organisatsioonile jõukohasest enesehindamise tehnikast – küsimustiku meetodist.


Loe veel


Maatriksi meetod


Sarnaselt küsimustikele on maatriks jõukohane meetod algajatele hindajatele, kes soovivad enesehindamise traditsiooni organisatsioonis juurutada. Kuid maatriksi võib strateegiliste küsimuste läbiarutamisel ja otsustamisel appi võtta iga organisatsioon. Meetod sobib olukordades, kus on tarvis kiiresti ja ülevaatlikult hinnata organisatsiooni sisemisi tugevusi, nõrkusi ja/või seda, millises arengufaasis hetkel ollakse. Tegemist on kiire ja ülevaatliku, prioriteetide määramiseks loodud vahendiga.


Loe veel


Täidetud vormi meetod


Kolmanda enesehindamise tehnikana anname ülevaate täidetud vormi meetodist e enesehindamisest standardsete formularide abil. Enesehindamine täidetud vormide abil tähendab formularide kogumi koostamist, mis on osaliselt eeltäidetud. Selline töövahend aitab koguda informatsiooni, mille abil hinnata organisatsiooni juhtimise tulemuslikkust.


Loe veel


Seminari meetod


Oleme enesehindamistehnikate tutvustamisega jõudnud keerukamate ja rohkem ressursse (hindamisele kuluv aeg, kogemused/koolitus) eeldatavate võimaluste juurde. Seminari meetodit võib iseloomustada kui enesehindamist, mis toimub arutelu vormis. Käsitlus nõuab äriüksuse juhtimismeeskonna aktiivset osavõttu enesehindamise läbiviimisel.


Loe veel


Enesehindamise juhendaja ja auhinna simulatsiooni meetodid


Oleme enesehindamise abivahendite kirjeldamisel jõudnud üksikasjalikemate tehnikate tutvustamise juurde. Tsükli viimases ülevaates selgitame juhendaja ja auhinnale kandideerimise simulatsiooni meetodeid.


Loe veel