ISO 14001:2015le vastav keskkonnajuhtimissüsteem


Alates 15. septembrist 2015 kehtib ISO 14001:2015 - keskkonnajuhtimissüsteemi standardi uus versioon. Selles on mitmeid muudatusi, võrreldes ISO 14001:2004 versiooniga. Eestikeelse tõlke koostas Eesti Standardikeskuse tellimusel TJO Konsultatsioonid. Standardi ametlik tõlge avaldatakse küll alles detsembris, kuid klientide soovide kohaselt korraldame koolituse standardi uute nõuete baasil. 

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida kujutab endast keskkonnajuhtimissüsteem (KKJS) ja milleks see kasulik on?
 • Kuidas KKJSi abil ettevõtte keskkonnategevuse tulemuslikkust parendada?
 • Milline on keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015 standardi nõuete sisu?
 • Kuidas hinnata ettevõtte tegevusega kaasnevaid riske?
 • Kuidas siduda keskkonnajuhtimissüsteem ettevõtte igapäevasesse tegevusega?

 Teemad:

 • Keskkonnajuhtimissüsteemi vajalikkus: KKJSi roll, seosed teiste juhtimissüsteemidega, inimtegevuse mõju keskkonnale
 • Keskkonnajuhtimissüsteemidele esitatavad nõuded (ISO 14001: 2015)
  • Organisatsiooni kontekst
  • Eestvedamine
  • Planeerimine
  • Tugi(protsessid)
  • Toimimine
  • Tulemuslikkuse hindamine
  • Parendamine
 • Ettevõtte tegevusega seonduvate keskkonnaaspektide ja -mõjude hindamine
 • Keskkonnajuhtimissüsteemi integreerimine ettevõtte juhtimissüsteemiga
  • Seosed ISO 9001:2015ga
 • ISO 14001:2015 muudatused, võrreldes ISO 14001:2004ga

 

Koolituse eesmärgiks on suurendada osaleja teadlikkust keskkonnaalaste tegevuste elluviimiseks, andes  praktilised juhised keskkonnajuhtimissüsteemi kavandamise ja väljaarendamise kohta ISO 14001:2015 standardi nõuetest lähtuvalt.

Keskkonnajuhtimissüsteem on osa üldisest juhtimissüsteemist ja see peaks olema integreeritud ülejäänud juhtimissüsteemiga. Seetõttu antakse koolitusel ka juhised integreeritud juhtimissüsteemi loomiseks. Koolituse tulemusena on osalejatel enesekindlus, vajalikud teadmised ja materjalid keskkonnajuhtimissüsteemi eduka väljatöötamise alustamiseks.

 
© TJO Konsultatsioonid