2018 I poolaasta


  

MÄRTS 2018

   
Соответствующая ISO 9001:2015 система управления качеством 6. märts  190 €
Meistri (esmatasandi juhi) juhtimisoskuste treening 7.-8. märts  500 €
Tootmisjuhi arenguprogramm 2: Professionaalse tootmisjuhi juhtimisoskuste treening 14.-15. märts 580 €
Lean Six Sigma koolitusprogrammi 2. moodul: Mõõtmine 15.-16. märts osalemine täisprogrammis
Kvaliteedijuhi arenguprogramm 3: Tervikliku juhtimissüsteemi loomine 20. märts osalemine täisprogrammis

ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem

21. märts 190 €
Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus 22.-23. märts 350 €
LEAN-tootmise rakendamise praktilised õppetunnid 28. märts tasuta
Обучение внутренних аудиторов системы управления качеством 29.-30. märts 350 €

 

ARPILL 2018

   
Бережливое производство. Используемые методы 5. aprill  250 €
Tootmisjuhi arenguprogramm 3: Kuidas panna inimesed tootmises tööle ja hoida motiveerituna 10. aprill  290 €

Tootmisjuhi arenguprogramm 4: Tootmise planeerimine

11. aprill 290 €
ISO 14001-le vastav keskkonnajuhtimissüsteem 13. aprill 190 €
Kvaliteedijuhi arenguprogramm 4:TQM ja enesehindamine praktikas 17.-18. aprill  osalemine täisprogrammis
Lean Six Sigma koolitusprogrammi 3. moodul: Analüüsimine I 19.-20. aprill  osalemine täisprogrammis
ISO 45001 - millised on uuendused? 25. aprill 100 €

 

 MAI 2018

   

ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem

3. mai  190 €
Tootmisjuhi arenguprogramm 5: Seadmete süsteemne hooldus, TPM 8. mai 290 €
Meistri (esmatasandi juhi) juhtimisoskuste treening 9.-10. mai 500 € 

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 5: Riskide mõjus juhtimine

16. mai  osalemine täisprogrammis
 LEAN-tootmise rakendamise praktilised õppetunnid  18. mai tasuta

Lean Six Sigma koolitusprogrammi 4. moodul: Analüüsimine II

24.-25. mai  osalemine täisprogrammis

Integreeritud juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

29.-30. mai  350 €

 

JUUNI 2018

   
Kvaliteedijuhi arenguprogramm 6: Probleemide lahendamise tööriistad 5. juuni osalemine täisprogrammis

ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem

 6. juuni 190 €

Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

 7.-8. juuni  350 €

Lean Six Sigma koolitusprogrammi 4. moodul: Parendamine ja Ohje

 19.-20. juuni  osalemine täisprogrammis

 OÜ TJO Konsultatsioonid jätab endale õiguse teha koolituskalendrisse muudatusi.

Kvaliteedijuhi arenguprogrammi. Tootmisjuhi arenguprogrammi ja LEAN Six Sigma Green Belt koolitusprogrammi seminaridel on reeglina võimalik osaleda vaid kogu programmist osa võttes.

Koolituste maksumus ja toimumisaeg

Koolituste maksumusele lisandub käibemaks. TJO Konsultatsioonid konsultatsiooniklientidele (organisatsioonid, kellega koostöös on teostatud või teostamisel konsultatsiooniprojektid) kehtib 5%-line hinnasoodustus! Hind sisaldab kursuse materjale, tunnistust, kohvipause ja lõunasööki ning eksamiga lõppevatel kursustel ka eksami (ja vajadusel järeleksami) läbiviimist. Arenguprogrammide maksumused ja osalemistingimused on kirjeldatud arenguprogrammide tutvustuste juures.

Koolitused toimuvad TJO koolituskeskuses Tallinnas, Väike-Paala 1 (vt skeem) ning algavad reeglina hommikuti kell 9.30 ja lõpevad orienteeruvalt 16.30. Koolituste sisu on täpsemalt lahti kirjutatud meie kodulehele www.tjo.ee. Tallinnast väljaspool läbiviidavate koolituste asukoht on märgitud koolituse tutvustuse juures.

Erisoovid

Kui Teile ei sobi koolituse aeg, soovite koolituse läbiviimist Teie organisatsioonis või tellida muudetud sisuga koolitust, siis palume võtta meiega ühendust. Kui tegemist on meie tegevusvaldkondadega seonduvate teemadega, siis oleme valmis välja töötama spetsiaalselt teie vajadustele vastava koolituse. Oleme valmis koolitusi läbi viima eesti, vene või inglise keeles nii, et need teile maksimaalselt kasu tooksid.

Valikkursused

Lisaks koolituskalendris märgitud avalikele kursustele oleme valmis pakkuma ka paljusid teisi koolitusi ja koolitusprogramme. Nende toimumise aja ja koha osas võtame paindlikult arvesse Teie soove ja huve. Järgmise lingi alt leiate valiku eelnevalt läbiviidud koolitusprogrammidest, mida on võimalik tellida kas sarnasel või teie jaoks kohandatud kujul. Nende toimumise aja ja koha osas võtame paindlikult arvesse Teie soove ja huve.

Registreerimine

Klikkides kalendris koolituse pealkirjal avaneb koolituse kirjeldus ja selle all on registreerimise vorm. Samuti on võimalik registreerida koolitustele telefonil 665 9525 või saates vastavasisulise teate aadressil info@tjo.ee.

Osalemise tingimused

Koolitusel osalemise eelduseks on:

  1. vastavasisulise kinnituse saamine TJO Konsultatsioonid poolt ja
  2. koolituse eest tasumine vastavalt TJO Konsultatsioonid poolt väljastatud arvele.

Erisoovid ja muud tingimused lepitakse eraldi kokku kliendi ja TJO Konsultatsiooni vahel.

OÜ TJO Konsultatsioonid jätab endale õiguse teha koolituskalendris ja programmides muudatusi.

Tagasi I poolaasta algusesse
© TJO Konsultatsioonid