Valikkursused


Järgnevalt on esitatud loetelu meie poolt pakutavatest koolitustest. Teil on võimalik soovi korral valida koolitusi nende hulgast, kuid koolituse läbiviimise aja, koha ja tingimused lepime eraldi kokku. Loomulikult oleme valmis viima erinevaid koolitusi läbi organisatsioonisiseste programmidena.

 

 Koolituste paketid (sh erinevad arenguprogrammid)

Kvaliteedijuhi arenguprogramm

7 päeva

Tootmisjuhi arenguprogramm 7 päeva
Juhi juhtimisoskuste arendamisprorgamm 7 päeva
Lean-põhimõtete ja metoodikate rakendamise programm 7 päeva
Kvaliteediinseneri arenguprogramm 7 päeva
Lean Six sigma green belt koolitusprogramm 10 päeva
Tootmiskulude alandamise programm 4 päeva
Tulemuslik tootearendus 7 päeva
Kvaliteedijuhtimissüsteem väikeettevõttele 9 päeva
Keskkonnajuhtimissüsteem kvaliteedijuhtimissüsteemi baasil 6 päeva

 

Mitmepäevased koolitused

Sissejuhatus Lean Six Sigmasse
2 päeva
Juhi kompetentsid ja tulemuslike arenguvestluste läbiviimine 1 - 2 päeva
Meistrite juhtimiskoolitus 2 päeva
Esmatasandi juhtide juhtimistreening 2 päeva
Personaliarenduse süsteemi loomine 2 päeva
Tootmise tulemuslik juhtimine ettevõttes 2 päeva
Enesehindamise ja parendusprogrammide rakendused avalikus sektoris 2 päeva
Esmaabi põhikursus (16 tundi) 2 päeva
Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus 2 - 3 päeva
Keskkonnajuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus 2 - 3 päeva
Toiduohutuse juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus 2 - 3 päeva
Integreeritud juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus 2 - 3 päeva
Juhtimiskvaliteedi auhinna kriteeriumide ja enesehindamise süvakursus 3 päeva

 

 

Ühepäevased koolitused

Protsessijuhtimise ja protsesside korrastamise alased täiendkoolitused  
Tulemuslikkuse ja kliendikesksuse suurendamine protsessijuhtimise kaudu 1 päev
Muutuste juhtimine protsesside ümberkorraldamise (BPR) kaudu 1 päev
Protsesside parendamine 6 sigma abil 1 päev
   
Juhtimisalased täiendkoolitused  
Juhtimise tulemuslik integreerimine 1 päev
Tasakaalus mõõdikute süsteemi väljaarendamine 1 päev
Kulude vähendamine juhtimissüsteemi abil 1 päev
Ajurünnak kui igapäevane töövahend 1 päev
Terviklik kvaliteedijuhtimine ja enesehindamine 1 päev
Strateegiline juhtimine ja tasakaalus tulemuslaud (Balanced Scorecard) 1 päev
Enesehindamisest juhtimiskvaliteedi auhinnani 1 päev
Tulemuslike arenguvestluste läbiviimine 1 päev
Koosolekute tulemuslikkuse suurendamine 1 päev
Riskijuhtimise sisu ja levinumad meetodid 1 päev
Juhtkonna roll organisatsiooni arendamisel 1 päev
Organisatsiooni tulemuslikkuse hindamine 1 päev
Organisatsiooni kui terviku tulemuslikum juhtimine 1 päev
Tootmise tulemuslik juhtimine 1 päev
   
   
Juhtimissüsteemi arendamise alased täiendkoolitused  
Integreeritud juhtimissüsteemi väljaarendamine 1 päev
Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejatele 1 päev
Kvaliteedijuhtimissüsteemi edasiarendamine - rohkem kui lihtsalt standardi nõuded 1 päev
Toimiva klienditeenindussüsteemi loomine 1 päev
   
Standardite nõudeid käsitlevad koolitused  
ISO 22000-le vastav toiduohutuse juhtimissüsteem 1 päev
ISO 22301 nõuetele vastav talitluspidevuse juhtimissüsteem 1 päev
ISO 9001 nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem 1 päev
ISO 9001 rakendamine kohalikus omavalitsuses 1 päev
ISO 9001 rakendamine avalikus sektoris 1 päev
ISO 14001-le vastav keskkonnajuhtimissüsteem 1 päev
OHSAS 18001le vastav töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem 1 päev
ISO 50001le vastav energiajuhtimissüsteem 1 päev
ISO 10002-le vastava kliendikaebuste käsitlemise süsteemi loomine 1 päev
   
Audiitorite täiendkoolitused  
Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi siseaudiitorite täiendkoolitus 1 päev
   
Muud koolitused  
Klienditeenindaja ellujäämiskoolitus 1 päev
Esmaabi täiendkursus (6 tundi) 1 päev

 

Poolepäevased lühikoolitused

 

Lean-põhimõtteid tutvustavad koolitused  
LEAN põhimõtete rakendamine tootmises, LEAN mäng 0,5 päeva
LEAN mõtteviis ja tehnikad teeninduses ja kaubanduses 0,5 päeva
LEAN-mõtteviis ja tehnikad kontoris 0,5 päeva
   

 

 

 
© TJO Konsultatsioonid