Tellin tasuta lühikoolituse


Tasuta lühikoolitus juhtidele

Soovin tellida oma organisatsiooni juhtkonnale tasuta lühikoolituse allpool valitud teemadel  ja et TJO Konsultatsioonid võtaks minuga ühendust

Nimi *
Organisatsioon *
Amet
Telefon *
E-posti aadress * 
Lisage palun mistahes number *

Huvitun järgmistest valdkondadest:
Lean põhimõtete ja tehnikate rakendamine
Lean 6 Sigma ja DMAIC metoodika rakendamine
Organisatsiooni efektiivsuse suurendamine
Protsesside kaardistamine, analüüsimine ja korrastamine
Toote- või tehnoloogiaarendusplaani või strateegilise arengukava väljatöötamine
Integreeritud juhtimissüsteemide arendamine ja rakendamine
ISO 9001 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamine ja rakendamine
ISO 14001 nõuetele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamine ja rakendamine
OHSAS 18001 nõuetele vastava töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi juurutamine ja rakendamine
Juhtimisoskuste arendamine
Strateegiline juhtimine, tasakaalus juhtimislaud (Balanced Scorecard)
Kvaliteedijuhtimissüsteemi-alase dokumentatsiooni korrastamine
Enesehindamismetoodikad ja enesehindamiste läbiviimine
Juhtimissüsteemi auditid ja siseauditite käivitamine
Kvaliteedikulude (sh CoPQ) analüüsimine
Terviklik kvaliteedijuhtimine (TQM - Total Quality Management) ja kaasaegsed juhtimisuunad

Märkused ja kommentaarid, sh muud teemad:

__________________________________________
* - kohustuslik väli

Soovin saada TJO Konsultatsioonid uudis- ja infokirju

Täitke palun ettenähtud väljad ning vajutage nupule "Saada". Võtame Teiega ühendust.

 
© TJO Konsultatsioonid