TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Koolitus

TJO koolituskalender

Efektiivse tootmise edulood 2018 II

Lean Six Sigma Green Belt Koolitusprogramm 2018 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 II

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 II

ISO 45001 - millised on uuendused?

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 I

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 I

Lean Six Sigma Green Belt koolitusprgramm 2018 I

Efektiivse tootmise edulood 2018 eelhuvi registreerimine

LEAN-tehnikate koolitusprogramm 2017 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2017 II

LEANi rakendamise praktilised õppetunnid tootmisettevõttes

5S süsteem tootmisettevõttes

Lean Six Sigma Yellow Belt koolitusprogramm

ISO 22000:2018le vastav toiduohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001le vastav TTO-juhtimissüsteem

Protsesside parendamine 6 sigma abil

Lean põhimõtete rakendamine teeninduses

Lean mõtteviis ja tehnikad kontoris

Lean põhimõtete rakendamine tootmises, lean mäng

Võtame raiskamised kontrolli alla

ISO 22000 standardi uuendused

Mis muutub ISO 9001:2015 standardis

Mis muutub ISO 14001:2015 standardis

Riskijuhtimise sisu ja levinumad meetodid

Lean 6 sigma ei ole raketiteadus

Kuidas suurendada tootmise efektiivsust

Lean'i sisu lihtsalt ja praktiliselt

Koolituse tellimine kingitusena

Soovin tellida sisekoolitusiFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Keskkonnajuhtimissüsteemi loomine kvaliteedijuhtimissüsteemi baasil


Milleks programm "Keskkonnajuhtimissüsteemi loomine kvaliteedijuhtimissüsteemi baasil"?
Keskkonnajuhtimissüsteemi väljaarendamise koolitusprogramm on loodud efektiivseks ja praktiliseks abimeheks väikestele ettevõtetele, kes soovivad olemasolevat kvaliteedijuhtimissüsteemi (ISO 9001) täiustada keskkonnajuhtimissüsteemi (ISO 14001) osadega. Programm koosneb erinevatest koolitustest, mille käigus kogenud konsultandid annavad ülevaate teemade kaupa standardi ISO 14001 nõuetest ning praktilistest lahendustest. Ettekanded vahelduvad praktiliste tööde ja aruteludega. Koolituste rühmatööd katavad kõiki standardi nõuete täitmiseks vajalikke tegevusi ning annavad piisava ettevalmistuse oma organisatsioonis rahvusvahelistele nõuetele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi välja arendamiseks.

Programmi eesmärgid:

1. aidata väikestel ettevõtetel välja arendada keskkonnajuhtimissüsteem;
2. võimaldada luua integreeritud juhtimissüsteem maksimaalselt kuluefektiivsel moel;
3. valmistada koolitusprogrammis osalejad ette keskkonnajuhtimissüsteemi loomiseks, töökorras hoidmiseks ning parendamiseks;
4. programmis osalenud isikud saavad ettevalmistuse keskkonnajuhtimissüsteemi juhtkonna esindaja rolli täitmiseks.

Programmi sihtgruppi organisatsioon on väikeettevõte,

 • kellel on loodud ja juurutatud kvaliteedijuhtimissüsteem;
 • kellel on vajadus keskkonnajuhtimissüsteemi loomise järgi;
 • kellel on vajadus keskkonnajuhtimissüsteemi sertifitseerimise järgi;
 • kes on seadnud eesmärgiks vähendada oma kahjulikku mõju keskkonnale ning säästlikumalt kasutada ressursse.

Programmi ülesehitus
Programm koosneb neljast avalikust koolitusest ja kahest individuaalsest nõustamispäevast ettevõttes kohapeal. Koolitused on ühepäevased. Koolituste läbiviijateks on TJO Konsultatsioonid pikaajaliste kogemustega konsultandid.

Programmi kava koolituste kaupa:

NB! Ettevõtetel on pärast programmi läbimist võimalik osaleda ka integreeritud juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitusel.

Lisaks koolitustele on meie konsultandid valmis tulema kahel päeval teie organisatsiooni:

 • protsesse analüüsima ja kirjeldama,
 • süsteemi tutvustavat koolitust läbi viima,
 • keskkonnajuhtimissüsteemi audit teostama.

ISO 14001 ÜLDNÕUDED NING INTEGREERIMINE KVALITEEDIJUHTIMISEGA 

Koolituse teemad:

 • Standardi ISO 14001 tutvustus ning sidumine kvaliteedijuhtimissüsteemiga
 • Üldnõuded ning keskkonnajuhtimise käsitlusala
 • Keskkonnapoliitika
 • Õigusaktide ja muud nõuded, nõuete ohje
 • Vastavuse hindamine 

KESKKONNAASPEKTIDE OHJE

Koolituse teemad:
 • Keskkonnaaspektide identifitseerimine
 • Keskkonnariskide hindamine
 • Oluliste keskkonnariskide maandamise meetmed
 • Keskkonnalased eesmärgid, ülesanded ja kavad
    

KESKKONNAALANE PÄDEVUS, ROLLID JA VASTUTUS NING VALMISOLEK HÄDAOLUKORDADEKS

Koolituse teemad:

 • Teabevahetus organisatsiooniväliste huvipooltega
 • Keskkonnajuhtimissüsteemi dokumentatsiooni haldus
 • Ressursid, rollid, vastutused ja volitused
 • Juhtkonna esindaja
 • Pädevus, koolitus ja teadlikkus
 • Valmisolek hädaolukordadeks ja tegutsemine nende puhul
    

KESKKONNAALANE SEIRE, MITTEVASTAVUSED NING PARENDAMINE

Koolituse teemad:

 • Oluliste keskkonnaaspektide ohjemeetmed
 • Keskkonnaalane seire ja mõõtmine
 • Mittevastavused ning korrigeerivad ja ennetavad tegevused
 • Siseaudit
 • Juhtkonnapoolne ülevaatus
 
Individuaalne nõustamine organisatsioonis kohapeal
Koolitusel osaleja soovil tuleb OÜ TJO Konsultatsioonide konsultant organisatsiooni kohale ning aitab läbi viia keskkonnajuhtimissüsteemi arendamise tegevusi. Näiteks aitab läbi viia keskkonnaaspektide kaardistamist, riskide hindamist, protsesside kaardistamist, protseduuride koostamist, käsiraamatu täiendamist jne.

Süsteemi tutvustav koolitus kõigile organisatsiooni töötajatele
Koolitusel osalenu organisatsiooni kõigile töötajatel viiakse läbi keskkonnajuhtimissüsteemi tutvustav koolitus. Koolituse eesmärk on viia kõigi töötajateni keskkonnajuhtimise põhimõtted, tutvustada muudatusi juhtimissüsteemis, selgitada olulisemaid keskkonnaspekte jne.

Keskkonnajuhtimissüsteemi audit
Koolitusel osaleja soovil viib OÜ TJO Konsultatsioonide konsultant läbi pärast süsteemi juurutamist keskkonnajuhtimissüsteemi siseauditi. Siseauditi tulemusena saab organisatsioon põhjaliku aruande keskkonnajuhtimissüsteemi vastavuse kohta ISO 14001 standardile ning kuivõrd on väljatöötatud protsessid juurdunud.

Programmi metoodika ja koolituspõhimõtted
OÜ TJO Konsultatsioonid koolitajad annavad koolituste raames ülevaate keskkonnajuhtimise nõuetest ja olemusest. Praktiliste töövõtete ja näidete tutvustamisele suunatud koolitustel kinnistatakse rühmatööde ja praktiliste arutelude kaudu omandatud teadmisi. Paljud harjutused baseeruvad koolitusel osalejate organisatsioonide dokumentatsioonil ning koolituse käigus väljatöötaud lahendused on üks-ühele rakendatavad praktikas.
Programmi lahutamatuks osaks on erinevates organisatsioonides kasutust leidnud praktiliste kogemuste ja lähenemisviiside edastamine ning osalejate pidev kogemuste vahetamine.

Programmi tellimine

Kui tunnete lähemat huvi ülaltoodud koolitusprogrammi vastu, siis andke sellest palun meile teada! Programmi saab tellida sisekoolitusena siin. Avalike koolituste kuupäevasid saate kontrollida ja koolitustele registreerida koolituskalendrist.